Vuosikello

Seuran vuosikello kuvaa keskeiset seuran tapahtumat, niihin liittyvät valmisteluaikataulut sekä määräaikaan tehtävät ilmoitukset.

Eri toiminnoilla (juniorit, aikuiset ja hallitus) on oma vuosikellonsa.

Seuran vuosikellon päivittämisestä vastaa toiminnanjohtaja.