Arvot

Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme ja muodostavat pohjan, jonka päälle strategia, missio ja visio rakentuvat. Arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassamme ja ohjaavat meitä eteenpäin.

Seuran arvot ovat Yhteisöllisyys, Tasapuolisuus ja Hauskuus.

Yhteisöllisyys

Erilaiset yksilöt muodostavat rikkaan yhteisön. Yhteisöllisyys seurassamme tarkoittaa, että sinuun luotetaan, osallistut mielelläsi tehtäviesi hoitamiseen pelaajana, valmentajana tai seuratoimijana. Yrität parhaasi ja sinua arvostetaan.

Tasapuolisuus

Jokainen yksilö on tasavertainen. Sinua kohdellaan tasavertaisesti ja pidät muita samanarvoisina. Seura on harrastajia varten ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

Hauskuus

Jäsen on mukana seurassa, koska hän haluaa sitä ja hänestä se on kivaa. Toiminta on hauskaa harjoituksissa, peleissä ja kaukalon ulkopuolella.

Arvot näyttäytyvät toiminnan eri tasoilla mm. seuraavasti:

Johtaminen

 • Suunnittelussa huomioidaan kohderyhmän tarpeet ja harrastajilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin.
 • Seura on harrastajiensa näköinen.
 • Toiminta on avointa ja läpinäkyvää.
 • Päätöksiä ja linjauksia tehdään harrastajien etujen mukaisesti.
 • Toimihenkilöt ovat tavoitettavissa ja vuorovaikutus jäsenistön sekä sidosryhmien kanssa on välitöntä.
 • Valmentajia, huoltajia ja muita toimihenkilöitä autetaan toiminnan suunnittelussa ja tehtävien toteutuksessa.
 • Toimintaa järjestetään tasapuolisesti eri kohderyhmille.
 • Harrastajien kustannukset pidetään toiminnan tasosta riippuen tasapuolisena.
 • Jokainen toimihenkilö on samanarvoinen ja kaikki tehtävät ovat tärkeitä.
 • Johtaminen saa kiitosta harrastajilta ja heillä on tapahtumissa hauskaa.

Sidosryhmät

 • Toiminta näyttäytyy sidosryhmille laadukkaana.
 • Sopimuksista pidetään kiinni ja kumppaneita arvostetaan.
 • Toiminnassa ulospäin näkyy ennen kaikkea hauskuus.

Urheilutoiminta

 • Yhteisöllisyys näkyy ulospäin.
 • Toiminnan laatu on hyvää ja harrastajat tukevat toisiaan.
 • Yhteisö on vetovoimainen ja siihen halutaan liittyä mukaan.
 • Jäsenet tekevät seuran ja kaikki roolista riippumatta ovat yhtä tärkeitä.
 • Jokaiselle joukkueelle ja ryhmälle järjestetään toimintaa tasapuolisesti resurssien sallimissa rajoissa.
 • Toiminnassa halutaan olla mukana, koska se on hauskaa ja sieltä löytää kavereita.

Aikuisten harraste

 • Yhteisöllisyys näkyy myös varsinaisen toiminnan ulkopuolella ja harrastajat tukevat toisiaan myös vapaa-aikana.
 • Voit pyytää apua myös muissa kuin seuratoimintaan liittyvissä asioissa.
 • Oheistoimintaan halutaan osallistua ja toiminnan kehittämistä sekä uusia ideoita jaetaan aktiivisesti.
 • Riippumatta roolistasi olet seuran tasavertainen jäsen ja voit vaikuttaa toimintaan.
 • Terve huumori on sallittua ja se tunnistetaan. Asioita jaetaan toisten kesken.
 • Olet ylpeä omasta joukkueestasi, olet osa sitä ja haluat tehdä töitä sen eteen.
 • Terve kilpailu seuran muiden joukkueiden kesken kuuluu urheiluun ja se ymmärretään osana yhteisöllisyyttä.
 • Joukkueet tukevat toisiaan.
 • Harrastekiekossa jokaisella on paikka kentällä.
 • Pelaaminen ja harjoittelu tapahtuu tasapuolisesti yhdessä sovittujen yksityiskohtaisten pelisääntöjen mukaisesti.
 • Haluat osallistua harjoituksiin, peleihin ja muihin tapahtumiin, koska se on mielestäsi hauskaa.
 • Sinulla on joukkuekavereita ja vitsailu kuuluu asiaan.
 • Voit vapaasti nauraa muiden jutuille ja uskallat kertoa omia tarinoitasi.

Joukkueiden johtaminen

 • Joukkueiden vastuuhenkilöt edustavat joukkuetta ja luovat omalla esimerkillään hyvän ilmapiirin.
 • Joukkueiden johtamisessa ollaan valmiita joustamaan omista eduista yhteisen eteen.
 • Pelaajat voivat luottaa joukkueen vastuuhenkilöihin ja päätöksiä tehdään joukkueen ja seuran etujen mukaisesti.
 • Kohtelet kaikkia tasavertaisesti.
 • Olette sopineet kaikkien hyväksymät yhteiset pelisäännöt ja noudatatte niitä.

Pelaajat, aikuiset

 • Pelaajana teet töitä sen eteen, että myös joukkuekaverit pärjäävät.
 • Täydennät omilla vahvuuksilla toisten heikkouksia.
 • Saat olla taidollisesti parempi ja tuet osaamisellasi muita.
 • Kohtelet muita pelaajia samanarvoisesti.

Junioritoiminta

 • Juniorit haluavat osallistua seuran järjestämään toimintaan ja kuulua yhteisöön.
 • Kaikki tuntevat tulevansa huomioiduksi.
 • Harrastajilla on turvallinen ja luottavainen olo ja apua voi pyytää aina, kun sitä tarvitsee.
 • Jokainen joukkue ja ryhmä toimii yhdessä toisiaan kannustaen.
 • Uudet jäsenet otetaan avoimesti vastaan ja heitä autetaan mukaan.
 • Olet yksilö, teitä on monta samanarvoista ja yhdessä muodostatte joukkueen.
 • Joukkueen ja ryhmän kaikkia jäseniä kohdellaan samanarvoisesti.
 • Jokaiselle on paikkansa, eikä ketään jätetä ulkopuolelle.
 • Haluat osallistua harjoituksiin, koska se on hauskaa.
 • Sinulla on kavereita joukkueessa, joiden kanssa voit nauraa.

Valmentajat, huoltajat, ohjaajat

 • Toimit seuran ja harrastajien hyväksi.
 • Huomaat, että työtäsi arvostetaan ja edustat mielelläsi seuraa.
 • Kannustat pelaajia ja autat heitä yrittämään parhaansa.
 • Huolehdit pelaajien harjoittelun edellytyksistä.
 • Kohtelet kaikkia tasapuolisesti.
 • Peluuttaminen, yksilöllinen kohtaaminen ja palautteen antaminen jakautuu tasapuolisesti.
 • Jaat vastuuta ja tehtäviä tasapuolisesti.
 • Osaat heittäytyä harrastajien tasolle ja se on sekä sinun että harrastajien mielestä hauskaa.
 • Harrastaminen voidaan mielestäsi tehdä hauskuuden ehdoilla.
 • Voit pelaajan kanssa nauraa sattumuksille ja pääsette niistä yhdessä yli.

Vanhemmat

 • Tuot mielelläsi lapsesi harrastuksiin.
 • Pyrit kehittämään toimintaa ja tiedät, että palautteesi huomioidaan.
 • Olet valmis auttamaan toisia vanhempia ja osallistut omalla panoksellasi tarvittaessa toiminnan toteuttamiseen.
 • Jokainen seuran juniori on yhtä tärkeä ja jokaista lasta huomioidaan tasapuolisesti.
 • Nautit siitä, kun lapsellasi on hauskaa ja tunnet olevasi tervetullut vanhempana jokaisiin harjoituksiin, peleihin tai muihin tilaisuuksiin.

Junioripelaajat

 • Yrität parhaasi ja olet reilu kaveri niin harjoituksissa kuin niiden ulkopuolella.
 • Olet yksilö, teitä on monta samanarvoista ja yhdessä muodostatte joukkueen.
 • Tiedät, että sinua autetaan ja tuetaan vuorollasi.
 • Haluat osallistua seuran toimintaan, koska pidät siitä ja sinulla on hauskaa.
 • Voit hassutella ja naurattaa muita. Sinun ei tarvitse jännittää ja voit olla oma itsesi.