Seuran pelisäännöt

Jokaisessa seuran tai joukkueen tapahtumassa edustat Ugly Ducks Hockey -seuraa. Muista, että myös kentän ulkopuolella kuulut jäsenistöömme ja sinun tulee noudattaa seuran ohjeita ja linjauksia. Pelisääntöjen kunnioittaminen ja arvostaminen on siis sallittua myös vapaa-ajallasi kentän ulkopuolella.

Toisten kunnioittaminen

Kaiken ihmisten välisen toiminnan perusta on inhimillisyys, toisten ihmisten huomioon ottaminen sekä keskinäinen kunnioitus ja arvostus.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Liikunta- ja urheilutoimintaan osallistuvien terveys sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin kilpailullinen tai taloudellinen menestys.

Vastuu kasvatuksesta

Lapselle ja nuorelle urheileminen ja urheiluseuraan kuuluminen on arvokas ja tärkeä kokemus. Urheilu on yksi tärkeä kasvuympäristön osa perheen, koulun ja kaverien rinnalla. Urheilusta saadut kokemukset sinällään jo riittävä peruste liikuntaharrastukselle.

Avoimuus, demokratia, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

Kaiken liikunnan ja urheilun lähtökohtana on reilu peli. Rehellisyys, kunnioitus ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen ovat toiminnan perusta, josta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Yhteisiin pelisääntöihin kuuluvat esimerkiksi yhteiskunnan, seuran tai joukkueen säännöt ja kilpailusäännöt.

Tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun

Erilaisten ihmisten tavoitteita ja tarpeita pidetään yhtä arvokkaina. Liittyvät ne kilpaurheiluun, kunto- ja harrasteliikuntaan tai terveysliikuntaan.

Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

Jokainen kunnioittaa ja arvostaa toista ihmistä taustasta riippumatta.

Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö

Liikuntaan ja urheiluun ei liitetä tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä tai muiden lääkeaineiden väärinkäyttöä. Liikunnassa mukana olevat käyttäytyvät esimerkillisesti liikuntatapahtumien yhteydessä.

Pelaajana, valmentajana, huoltajana tai muussa seuran urheilutoimintaan liittyvässä tehtävässä toimittaessa ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena.

Missään oloissa ei käytetä huumeita tai väärinkäytetä lääkkeitä.

Väkivallattomuus

Fyysisellä kovalla pelillä on raja, jota ei saa ylittää. Seurassa tulee toimia siten, ettei fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa esiinny.

Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen

Seurassa ei hyväksytä sukupuolista tai seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä. Häirintä on yksilöllinen kokemus, joka tulee ottaa vakavasti, oli tekijänä sitten eri tai samaa sukupuolta oleva aikuinen, lapsi tai nuori.

Ugly Ducks Hockey ry