Ohjaamisen suunnittelu

Liikuntataitojen kartoittaminen

Liikuntataitojen kartoittaminen toteutetaan lähtökohtaisesti jääharjoituksen yhteydessä ohjaajien toimesta. Arvioinnin tarkoituksena on ennen kaikkea määrittää harrastajan taitotaso siten, että harjoitteet ovat mielekkäitä ja pelaajalle löydetään oman tasoinen harjoitteluryhmä. Tämä tekee harjoittelusta mielekkäämpää ja pelaaja saa onnistumisen elämyksiä.

Arvioinnin tulee olla jatkuvaa siten, että pelaaja voidaan siirtää uuteen ryhmään myös kesken harjoittelukauden. Myös harrastajan omat toiveet tulee ottaa huomioon siinä laajuudessa, kuin se mm. turvallisuussyistä (kokoerot, jne) on mahdollista.

Liikuntataitojen kartoittamiseen käytetään apuna harjoitteita, jotka toistuvat kauden aikana ja missä pystytään arvioimaan harrastajien suoriutumista.

Havainnointien tulokset

Vastuuvalmentaja kirjaa havainnot toteutuneesta harjoituksesta ja päivittää suunnitelmansa. Samalla muodostuu päivitetty harjoituspankki seuraavaa kautta varten. Yksilötasolla ei ole tarpeen tehdä kirjallista arviointia alle kouluikäisten Kiekkokoulussa eikä matalan kynnyksen Easy Hockey -toiminnassa.

Liikuntataitojen oppimista edistävät harjoitussuunnitelmat

Harjoitussuunnitelmissa tukeudutaan Leijona-kiekkokoulussa oppaan (Leijona-kiekkokoulu – Opas seuran luistelu- ja kiekkokoulun järjestämiseen) mukaisiin opetussisältöihin.

Nuorimmalla Easy Hockey -ryhmällä käytetään 3. vuosikurssin opetussisältöä painottaen harjoittelua ajallisesti enemmän taitoratoihin, kisailuun/leikkiin sekä pelaamiseen.

Kausisuunnitelmat LKK:n sekä nuorimman Easy Hockey -ryhmän (3.Vsk) harjoitteluun on ohjeen liitteenä.

Easy Hockey 2 -ikäluokan harjoittelu jakautuu noin 30/70 lajitaitoihin ja pelaamiseen. Pelaamisessa voidaan käyttää useita variaatioita pienpeleistä ja pallopeleistä pitkän kentän peliin.

Easy Hockey 3 -ikäluokan harjoittelu on ns. pelijää, eli rentoa pelaamista hyvässä seurassa. Harjoituksissa voidaan käyttää lyhyehköjä harjoitteita lämmittelyn ohessa. Pelaaminen on keskiössä ja ensisijaisesti reilu sekä turvallinen harrastaminen.