Arviointi ja kehittäminen

Havainnot

Harjoittelukauden kausi- sekä harjoitussuunnitelmat ja havainnot dokumentoidaan vastuuvalmentajien toimesta ja kootaan harjoituspankkiin kauden päätteeksi.

Kaudesta käydään palautekeskustelu, keskeiset havainnot kirjataan ylös ja suunnitelmat muokataan valmiiksi seuraavaa kautta varten.

Lisäksi harrastajilta/vanhemmilta sekä kaikilta ohjaajilta ja huoltajilta kerätään palaute toiminnan kehittämiseksi. 

Valmentajien ja huoltajien kesken pidetään kauden päätteeksi erillinen palautetilaisuus