Arviointi ja kehittäminen

Havainnot

Harjoittelukauden kausi- sekä harjoitussuunnitelmat ja havainnot dokumentoidaan vastuuvalmentajien toimesta ja kootaan harjoituspankkiin kauden päätteeksi.

Kaudesta käydään palautekeskustelu junioripäällikön ja toiminnanjohtajan kanssa. Keskeiset havainnot kirjataan ylös ja suunnitelmat muokataan valmiiksi seuraavaa kautta varten.

Lisäksi harrastajilta/vanhemmilta sekä kaikilta ohjaajilta ja huoltajilta kerätään palaute toiminnan kehittämiseksi. 

Valmentajien ja huoltajien kesken pidetään kauden päätteeksi erillinen palautetilaisuus