Valmennus ja ohjaus

”Osallistun harjoituksiin, koska haluan sitä ja minulla on siellä kivaa”

Tarkoitus

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa seuran Easy Hockey -valmentajia sekä -ohjaajia laadukkaan harjoittelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa seuran linjausten mukaisesti.

Tavoite

Matalan kynnyksen harrastustoiminnassa korostuu erityisesti liikkumisen hauskuus lajin ympärillä. Taitojen karttumisen seurantaa toteutetaan vastuuvalmentajien ja valmentajien toimesta harjoitteiden kautta vaativuustasoa kauden aikana nostamalla. Varsinainen pelaajien testaaminen tietyn mittarin avulla ei ole harrastetoiminnassa tarkoituksenmukaista.

Tavoitteena kaikessa valmennustoiminnassa on sytyttää kipinä liikkumiseen jääkiekon parissa ja mahdollistaa harrastuksen jatkaminen yksilön omien tarpeiden mukaisesti.

Menestyksen askeleet

”Lapsi, joka harrastaa jääkiekkoa, haluaa sitä itse ja se on hänestä kivaa”