Vastuuhenkilöiden roolit

Puheenjohtaja

Yleiset tehtävät:

 • Johtaa yhdistyksen ja hallituksen toimintaa
 • Johtaa hallituksen työskentelyä
 • Johtaa hallituksen ja yhdistyksen kokoukset
 • Valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
 • Kutsuu koolle hallituksen kokoukset
 • Hoitaa yhdistyksen taloudelliset päätökset ja seuraa taloutta
 • Vastaa toiminnan kehittämisestä
 • Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana
 • Edustaa yhdistystä
 • Vastaa yhdistyksen tiedotuksesta

Muut tehtävät:

 • Vastaa seuran internetsivujen ja verkkokaupan ylläpidosta
 • Toimii seuran nimenhuuto -palvelun pääkäyttäjänä
 • Vastaa toimintasuunnitelman mukaisten tehtävien toteuttamisesta
 • Osallistuu tarvittaessa yhdistyksen jäsenten tai toimikuntien tehtävien toteuttamiseen

Varapuheenjohtaja

Yleiset tehtävät:

 • Toimii puheenjohtajan sijaisena
 • Avustaa puheenjohtajaa tehtävien hoitamisessa

Muut tehtävät:

 • Vastaa seuran toiminnassa tarvittavista lääkintä- ja ensiaputarvikkeista
 • Vastaa toimintasuunnitelman mukaisten tehtävien toteuttamisesta
 • Osallistuu yhdistyksen jäsenten tai toimikuntien tehtävien toteuttamiseen

Sihteeri

Yleiset tehtävät:

 • Osallistuu kokousten valmisteluun
 • Laatii kokouskutsut puheenjohtajan kanssa
 • Hoitaa kokousjärjestelyt
 • Huolehtii kokousten osanottajalistasta
 • Avustaa puheenjohtajaa kokouksessa
 • Kirjaa puheenvuoropyynnöt, ehdotukset ja kannatukset, jne.
 • Kirjoittaa kokouksen pöytäkirjat
 • Laatii pöytäkirjanotteet ja jäljennökset
 • Laatii tiedotteet, anomukset ja muut asiakirjat yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Vastaa yhdistyksen arkistosta

Muut tehtävät:

 • Vastaa sponsorointi- ja yhteistyösopimusten ajantasaistamisesta
 • Vastaa toimintasuunnitelman mukaisten tehtävien toteuttamisesta
 • Osallistuu yhdistyksen jäsenten tai toimikuntien tehtävien toteuttamiseen

Rahastonhoitaja

Yleiset tehtävät:

 • Hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa päätösten mukaisesti
 • Esittelee talouteen liittyvät asiat yhdistyksen kokoukselle (tilinpäätös, talousarvio, laskelmat, jne)
 • Hyväksyy laskut
 • Huolehtii menojen suorittamisesta
 • Seuraa tulojen ja maksujen kertymistä
 • Vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta
 • Vastaa kirjanpitokirjojen ja tositemateriaalin säilyttämisestä ja arkistoinnista

Muut tehtävät:

 • Vastaa maksujen keräämisestä seuran harjoitus- ja pelivuoroilla
 • Vastaa seuran sivuston ylläpitämisestä tehtäviinsä liittyen (laskutus, jäsentiedot, jne)
 • Vastaa toimintasuunnitelman mukaisten tehtävien toteuttamisesta
 • Osallistuu yhdistyksen jäsenten tai toimikuntien tehtävien toteuttamiseen

Hallituksen jäsenet

Yleiset tehtävät:

 • Osallistuu hallituksen työskentelyyn
 • Valmistelee, esittelee ja toteuttaa yhdistyksen tehtäviä suunnitelmien mukaisesti

Muut tehtävät:

 • Vastaa toimintasuunnitelman mukaisten tehtävien toteuttamisesta
 • Osallistuu yhdistyksen jäsenten tai toimikuntien tehtävien toteuttamiseen

Toiminnanjohtaja

Yleiset tehtävät:

 • Hallituksen asettamien tavoitteiden ja tehtävien hoitaminen
 • Edustaa seuraa
 • Kehittää seuran toimintaa

Muut tehtävät:

 • Vastaa seurayhteistyöstä alueen muiden toimijoiden kanssa.
 • Vastaa seuran ja lajiliiton yhteistoiminnasta
 • Vastaa seuran aikuisten harrastetoiminnan kehittämisestä
 • Vastaa toimintasuunnitelman mukaisten tehtävien toteuttamisesta
 • Osallistuu yhdistyksen jäsenten tai toimikuntien tehtävien toteuttamiseen

Junioripäällikkö

Yleiset tehtävät:

 • Johtaa seuran junioritoimintaa (LKK ja EH) seuran linjausten mukaisesti
 • Toimii tiiviissä yhteistyössä vastuuvalmentajien ja valmentajien kanssa
 • Kehittää ja organisoi seuran valmennus- ja turnaustoimintaa (juniorit)

Muut tehtävät:

 • Vastaa toimintasuunnitelman mukaisten tehtävien toteuttamisesta
 • Osallistuu yhdistyksen jäsenten tai toimikuntien tehtävien toteuttamiseen