Talousohje

Talousarvio

Seuran taloudenhoito tilikaudella perustuu yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettuun tulo- ja menoarvioon. 

Talousarvio valmistellaan hallituksen kokouksessa hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Talousarvion laatimisesta vastaa seuran puheenjohtaja

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Taloudenhoito

Seuran puheenjohtaja hoitaa taloudelliset päätökset ja seuraa taloutta yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta, seuraa tulojen ja maksujen kertymistä, huolehtii menojen suorittamisesta ja vastaa kirjanpidon hoidosta sekä talouteen liittyvien asiakirjojen säilyttämisestä.

Rahastonhoitajan tehtävät on tarkemmin esitelty Vastuuhenkilöiden roolit -osiossa.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnnantarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Vuosikertomuksen laatimisesta vastaa puheenjohtaja.

Muut taloudenhoitoon liittyvät asiat

Tukien ja rahankeräysluvan hakemisesta vastaa puheenjohtaja. 

Smartum -liikuntasetelien ja Smartum -tilin kautta tapahtuvien maksujen hoidosta ja tilityksestä vastaa rahastonhoitaja.

Seuran tilin käyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla. Rahastonhoitaja vastaa tilin ylläpidosta.

Seuran maksukorttia hallinnoi ja käyttöä seuraa rahastonhoitaja.

Pelaajat harjoittelevat pääasiallisesti kausimaksuperusteisesti. Kausimaksun suuruus määritetään talousarvion perusteella jokaiselle kaudelle erikseen.

Kertamaksuperusteisesti tapahtuva harjoittelu laskutetaan ilmoittautumisten perusteella kerran kuukaudessa jäsensivujen listan mukaisesti. Maksujen seurannasta ja listan päivittämisestä vastaa rahastonhoitaja.