Kumppanuustoiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia

Yhdistyksen sponsori- ja yhteistyökumppanuussopimuksista päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi enemmistöpäätöksellä myöntää luvan sponsori- tai yhteistyökumppanuussopimuksen allekirjoittamiselle jokaiselle hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen sponsori -ja yhteistyökumppanuustoiminnasta vastaava henkilö määritetään yhdistyksen toimintasuunnitelmassa.

Sponsorointi- ja yhteistyösopimus voi olla mm. jäsenille tarjottavia etuja, seuran taloudellista tukemista suoraan tai välillisesti tai jotain muuta seuran toiminnan tarkoitusta edistävää tukea.

Sponsorin tai yhteistyökumppanin sekä seuran saama hyöty määritetään tapauskohtaisesti sponsorointi- tai yhteistyösopimuksessa.

Jokaisesta sponsorin- tai yhteistyökumppanin kanssa solmitusta sopimuksesta laaditaan kirjallinen sopimus.

Sponsorin tai yhteistyökumppanin tuesta riippuen seura voi tarjota mainostilaa markkinointiviestinnällisin keinoin esimerkiksi kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa, seuran mainoksissa sekä tiedotteissa tai peliasuissa ja/tai harjoitusasuissa.