Seuratoiminta

Toimintaperiaatteet

Ugly Ducks Hockey ry toimintaa johtaa sääntöjen mukaisesti  jäsenistön valitsema 4-8 henkilön hallitus yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti.

Päivittäistoimintaa johtaa hallituksen ja erikseen valittujen toimihenkilöiden (toiminnanjohtaja, junioripäällikkö) lisäksi nimettyjen projektiryhmien vastuuhenkilöt, vastuuvalmentajat sekä joukkueiden johtajat omilla vastuualueillaan.

Seuran toimihenkilöiden tehtävät on kuvattu tarkemmin osiossa Vastuuhenkilöiden roolit.

Toimintatavat

Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen vuosikokous keväällä toukokuun loppuun mennessä. Hallitus valmistelee kokoukseen tulevan kauden toimintasuunnitelman.

Lisäksi toimintasuunnitelmassa oleviin projekteihin ja tapahtumiin ja valitaan vastuuhenkilöt.

Toimintasuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon harrastajien toiveet siinä määrin, kuin ne ovat mahdollisia toteuttaa.

Hyväksytty toimintasuunnitelma on jäsenistön luettavissa seuran jäsensivuilla.

Yhdistyksen toimintakausi on 1.5 - 30.4.

Hallitus pitää toimintakaudella kokouksensa 1-2 kertaa kahdessa kuukaudessa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa käsittelemään aikakriittisiä asioita useammin.

Jäsenistön tiedottaminen tapahtuu kerran kuukaudessa seuratiedottein ja tarvittaessa useammin erillisillä tiedotteilla.

Seura järjestää toimintaa ja tarjoaa etuja jäsenistölleen. Kaikissa järjestelyissä pyritään resurssien tehokkaaseen ja taloudelliseen käyttöön.

"Ugly Ducks Hockey ry on perustettu harrastajia varten"