Ongelmanratkaisu

Ongelmanratkaisuryhmän tarkoituksena on ratkaista mahdollisia esiintyviä ongelmia eri joukkueiden sisällä, joukkueiden välillä, sidosryhmissä sekä jäsenistön ja hallituksen välillä.

Toimintamalli

Lähtökohtaisesti ongelmatilanteet hoidetaan mahdollisimman paikallisena eli esim. yksittäisen joukkueen ongelmat pyritään ratkaisemaan joukkueen sisällä.

Ongelman syntyessä on hyvä ottaa yhteyttä ensin joukkueenjohtajaan, valmentajaan tai aikuisten joukkueissa kapteeniin. He tietävät parhaiten, kenen vastuualueeseen ongelma kuuluu.

  1. Mikäli tilannetta ei saada ratkaistua paikallisesti, voi joukkueenjohtaja, valmentaja tai aiukuisjoukkueissa kapteeni ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan ja pyytää apua tai neuvoja.
  2. Jos ongelmaan ei edelleenkään saada ratkaisua toiminnanjohtaja kutsuu ongelmanratkaisuelimen koolle kaikkien osapuolten kanssa.
  3. Kokouksessa ongelmaan pyritään saamaan ratkaisu sovittelemalla ja mikäli ratkaisuun päästään niin, että kaikki osapuolet sen hyväksyvät, raportoi ongelmanratkaisuelin seuran hallitukselle olleen ongelman ja sen ratkaisun.
  4. Mikäli vieläkään ongelma ei ratkea, tekee ongelmanratkaisuelin seuran hallitukselle oman ratkaisuehdotuksensa, jonka hallitus käsittelee ja palauttaa sen joko hyväksyttynä tai uudelleen käsittelyä varten ongelmanratkaisuelimelle.
  5. Hallituksen hyväksymä ratkaisuehdotus toimitetaan ongelman osapuolille ja pannaan täytäntöön välittömästi.